Τμήμα Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων

Το  τμήμα Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων της ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ με πολυετή εμπειρία στο χώρο, Εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα:

Agro 2.1 & 2.2

Προϊόντα Πιστοποίησης της είναι:
  • ΒΕΡΙΚΌΚΟ
  • ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
  • ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ
  • ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ  << ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ>>
  • ΦΑΒΑ ΦΕΝΕΟΥ
  • ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ