ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το προηγούμενο διάστημα εκδόθηκε η Β’ πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία στην οποία μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί αίτηση από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019. Η ΕΑΕ που θα βασιστεί η αίτηση είναι αυτή του 2018. Γενικός σκοπός του μέτρου είναι η ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.

Details

ΜΕΤΡΟ 6.3 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους όρους επιλεξιμότητας και ορισμένες σημαντικές οδηγίες για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων.

Details