Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ

Η Ένωση Κιάτου αναλαμβάνει μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τις εξής υπηρεσίες:

  • Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
  • Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων
  • Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων
  • Αίτηση Αδειών Φύτευσης
  • Ετήσια Απογραφή Αιγοπροβάτων
  • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (ΚΗΜΟ)
  • Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων