ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Παπαβασιλείου Κων/νος

Αντιπρόεδρος Α’

Πανάγου Γρηγόριος

Αντιπρόεδρος Β’

Καλαχάνης Κων/νος

ΜΕΛΗ

Μαυραγάννης Δημήτριος

Παπαγιανόπουλος Βασίλειος

Ρέλιας Αθανάσιος

Τσιόγκας Βλάσιος