Οικονομική στήριξη παραγωγών-μελών της Ένωσης Κιάτου

Η Ένωση Κιάτου στην προσπάθεια της να στηρίξει τους παραγωγούς – μέλη της, εξασφάλισε την ενίσχυση τους από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που κατανεμήθηκε στη χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης και να ενισχυθεί η στήριξη της παραγωγής στον αγροτικό τομέα! Γι’ αυτό το λόγο…