ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ THΣ Π.Ε. Κορινθίας. (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013). Για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος/η να λαµβάνει γνώση καθημερινά στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ, ώστε να ενημερωθεί αν χρειάζεται  να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου…