ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΣΙΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φετινή διαδικασία των αιτήσεων για την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Όπως είναι γνωστό, η επιστροφή πραγματοποιείται από το Δημόσιο με την καταβολή στον αγρότη ποσού το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών…