ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Παράταση στη προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής οινοποιήσιμων Αμπελώνων περιόδου 2020-2021 μέχρι και τις 15-06-2020.