ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 2020

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση αδειών φύτεσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση