ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.01.08 “ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ”

Ενημερώσου από την Ένωση Κιάτου για τη δράση “ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ” και για τη σωστή ένταξη των αγροτεμαχίων σου στην Δήλωση ΟΣΔΕ 2020. Παρακάτω ακολουθεί και η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αθήνα, 9 Απριλίου 2020 ΄Εκδοση 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά…