ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το προηγούμενο διάστημα εκδόθηκε η Β’ πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία στην οποία μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί αίτηση από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019. Η ΕΑΕ που θα βασιστεί η αίτηση είναι αυτή του 2018. Γενικός σκοπός του μέτρου είναι η ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.