ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ

Το Γεωπονικό Τμήμα της Ένωσης Κιάτου σας ενημερώνει ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και των έντονων μυκητολογικών προσβολών της χρονιάς που πέρασε επιβάλλεται άμεσος ψεκασμός αμπελοειδών, ελαιών και πυρηνοκάρπων με κατάλληλα χαλκούχα σκευάσματα.